• Osteopati är en form av manuell medicin där människan behandlas som en helhet. Den osteopatiska behandlingen hjälper till att skapa balans i kroppen, vilket ökar dess självläkande förmåga. Behandlingen är alltid individuellt anpassad för varje patient.

  Osteopatin har en bred tillämpning och kännetecknas av lugna, mjuka tekniker som lämpar sig för alla åldrar och olika typer av besvär. Det kan vara akuta besvär eller långvarig smärta, några exempel är; rygg- och nackbesvär, huvudvärk, muskel och ledvärk, matsmältningsbesvär, bihålebesvär, förslitningsskador och stress.

  Vid första besöket görs en intervju som efterföljs av en fysisk undersökning för att ta reda på vad ditt problem är och vad det kan ha orsakats av. Behandlingen baseras på Osteopatins grundprinciper om att:

  • Människan är en helhet
  • Kroppen är självreglerande och självläkande
  • Kroppens struktur och funktion är beroende av varandra på alla nivåer

  Utifrån den unika människan kan Osteopaten välja olika behandlingsformer/tekniker för att återställa funktionen i kroppens olika strukturer såsom leder, muskler, ledband, inre organ, nervsystem, kärl och lymfsystem. Då helhetstänkandet är centralt inom osteopatin beaktas hela personen och därmed orsaken till ditt problem, inte bara symtomen.

 • Personal som utför Osteopati