• Våra inläggsmakare har många års erfarenhet av gjuta fotbäddar till olika diagnoser, hälsporre, plantar facit, Mortons syndrome, halluxvagus, apofysit (vanligt när man växer) men även bra effekt vid benhinneinflammation, knäproblematik samt höft och ryggbesvär.

    Inlägg kan man använda sig för att minska besvär och göra en förändring och avlastning för kroppen och på så sätt bli av med problemen.

    Vi använder oss av Balkefors metoden som innebär att man i ett belastad position gjuter inläggen. Sjukgymnasten gör först en undersökning och bedömning för att se om inlägg är den åtgärd som kan hjälpa mot besvären.

  • Personal som utför Ortopediska Inlägg