• Många besvär kommer vid löpning, det kan vara olika orsaker som ligger till grund för detta. Våra terapeuter gör analyser av löpsteget på löpband för att kunna komma med förslag på åtgärder och korrigeringar, för att skapa så bra förutsättningar för löparen att kunna bedriva sin träning och aktivitet.

  • Personal som utför Löpanalys