• Akupunktur innebär att man med tunna vassa nålar gör instick i kroppen. Det är en metod som ingår i den så kallade traditionella kinesiska medicinen (TCM). Metoden är mycket gammal och har ca 2000 år gammal beprövad erfarenhet bakom sig. Godkänd i Sverige av Socialstyrelsen 1984.    

    Man menar inom TCM att akupunktur kan återställa en störd balans i kroppen och därigenom förhindra uppkomsten av olika sjukdomstillstånd. Man har idag vetenskapliga belägg för aktivering av kroppsegna smärthämmande system samt praktisk klinisk erfarenhet som visar att akupunktur är en användbar behandlingsmetod vid strukturella sjukdomstillstånd inom det ortopediska systemet.

    Verkningsmekanismen är både generell och lokal. Vid den generella effekten frigörs t ex kroppsegna endorfiner, för smärtstillning. Även ämnen som seretonin och oxitocin har vetenskapligt dokumenterats i samband med akupunktur. Den lokala effekten är framför allt ökad cirkulation med gynnsam läkning i området för skada.

    På vår klinik används akupunkturen ofta i kombination med annan behandling. Vanliga smärttillstånd som behandlas är sen och muskelskador, ledinflammationer, benhinnebesvär, slemsäcksinflammationer, spänningshuvudvärk och migrän.

  • Personal som utför Akupunktur